Trang chủ
/

Dịch vụ

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Đo đạc các thông số về môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ phân hủy, khí thải, tiếng ồn, chất lượng nước và không khí... để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các hoạt động con người và các tổ chức...

ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO

Giáo dục, đào tạo và huấn luyện nhằm cung cấp cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng các kiến thức, kỹ năng và thái độ về bảo vệ và quản lý tài nguyên tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực của con ngư...

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ...

Báo cáo chi tiết về tác động của một dự án, kế hoạch hoặc chương trình đến môi trường. Báo cáo này được yêu cầu bởi pháp luật để đảm bảo rằng các hoạt động đó sẽ không gây ra tác động tiêu cực đến môi...

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ các chất ô nhiễm, vi sinh vật và các tạp chất khác từ nước thải để đảm bảo rằng nước được thải ra không gây ô nhiễm cho môi trường. Điều này rất quan trọng để bảo ...

LIÊN HỆ

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG

Số 05 ngõ 139 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

0943 841 268 - 02466 582 888

info@vienmoitruong.com.vn