Trang chủ
/

Dự án

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Loại bỏ các chất ô nhiễm khác nhau trong nước thải để đảm bảo rằng nước được xử lý không gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người khi thải ra môi trường. Các phương pháp xử lý nước thải

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác ...

Đánh giá những tác động tiềm năng của một dự án đến môi trường và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu hoặc tránh những tác động này. Báo cáo cung cấp thông tin và tư liệu để các bên liên quan đưa ra qu...

Quan trắc môi trường và Lập Báo cáo công tác

Quan trắc môi trường ...

Thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá chất lượng môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường như khí thải, nước thải, chất thải, tiếng ồn, bức xạ,... từ đó đưa ra các giải pháp quản lý môi t...

LIÊN HỆ

VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG

Số 05 ngõ 139 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

0943 841 268 - 02466 582 888

info@vienmoitruong.com.vn